Podrška poslovnom sektoru u jačanju konkurentnosti poslovanja

CENTAR ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ​

CIRAZ

Centar za industrijski razvoj (skraćeno: CIRAZ) je privatna ustanova osnovana s ciljem podrške poslovnom sektoru u jačanju konkurentnosti poslovanja. Osnivač i vlasnik Ustanove je Hrvatska gospodarska komora. Vizija Ustanove je postati ključni dio hrvatskog institucionalnog okvira provedbe industrijske i inovacijske politike, odnosno provedbe industrijske, inovacijske i strategije pametne specijalizacije. CIRAZ pruža savjetodavne i druge stručne usluge iz područja svoga djelovanja te nudi organizaciju interdisciplinarnih timova za rješavanje specifičnih problema iz područja svoga djelovanja.

VRIJEDNOSTI

SURADNJA
Timski rad te razvoj domaćih i međunarodnih partnerstava ključnih dionika za industrijski razvoj i razvoj inovacijskog sustava: nositelja politika, akademske zajednice, poslovnog sektora, stručnih udruženja i drugih.
TRANSPARENTNOST
Transparentnost u djelovanju Ustanove nužni je preduvjet učinkovitog ostvarivanja misije i vizije te ciljeva.
NEPRISTRANOST

Ustanova je u svom djelovanju nepristran dionik institucionalnog okvira industrijskog razvoja i inovacijskog sustava.

IZVRSNOST
Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje djelatnika Ustanove i praćenje suvremenih svjetskih, europskih i nacionalnih trendova, kao i prenošenje znanja, ključni su za učinkovito djelovanje i ispunjavanje ciljeva Ustanove.
OTVORENOST
U svom djelovanju, Ustanova je otvorena za konstruktivne kritike te se prilagođava promjenama u okruženju. Potiče aktivnu razmjenu mišljenja te dijeljenje informacija i znanja.
KREATIVNOST
Djelovanje Ustanove promovira održivi razvoj, ohrabruje kreativnost i inovativnost kao i generiranje novih ideja.
UČINKOVITOST

Ustanova ima jasne i provedive ciljeve koje učinkovito ispunjava.

ODGOVORNOST
Ustanova preuzima odgovornost za ispunjavanje zadanih ciljeva i aktivnosti, poštuje zadane rokove u svom radu te na taj način gradi imidž pouzdanog partnera i dionika sustava u kojem djeluje.

CILJEVI

DJELATNOSTI

Izrada analitičkih podloga i studija za potrebe pripreme strateških dokumenata i revidiranja postojećih strateških dokumenta s područja industrijske i inovacijske politike.

Aktivnosti usmjerene na jačanje znanja i vještina poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija.
Izrada strateške analize i procjene pozicije konkurentnosti hrvatskih tvrtki u globalnim lancima vrijednosti i identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti.
Analiza i mapiranje kapaciteta poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (ljudski kapaciteti, oprema i infrastruktura za istraživanje i razvoj).
Podrška u izradi natječajne dokumentacije i u pronalaženju izvora financiranja za istraživačko-razvojne projekte.
Upravljanje provedbom projekata, izvještavanje i praćenje provedbe projekata.
Izrada elaborata, projekata, analiza i planova u okviru registriranih djelatnosti.
Tehničke i savjetodavne usluge vezane uz programe međuregionalne i transnacionalne suradnje.
Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja.
Organiziranje radionica, seminara, savjetovanja, prezentacija i promocija u okviru registriranih djelatnosti.

PARTNERI

Ustanova kontinuirano potiče međusobnu suradnju svih dionika inovacijskog sustava, odnosno poslovnog sektora, javnog sektora, akademske zajednice te drugih vladinih i nevladinih organizacija, na način da organizira i sudjeluje u pripremi i provedbi, bilo komercijalnih, bilo projekata sufinanciranih iz EU fondova.
Ustanova CENTAR ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ
Skraćeni naziv: CIRAZ
Sjedište: Zagreb, Nova cesta 3-7
Osnivač i vlasnik: Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (OIB: 85167032587)
Ravnateljica: mr. sc. Danijela Ćenan
MBS: 080997542
OIB: 69713329684
IBAN: HR0724840081135019242

Kontakt
tel.: +385 (0)1 207 80 01
fax: +385 (0)1 207 80 03
info@ustanovaciraz.hr